Clasa pregătitoare

LISTA COPIILOR ADMISI
 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

OFERTA ŞCOLII GIMNAZIALE ,,SFÂNTUL VASILE’’MUNICIPIUL PLOIEŞTI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

90 LOCURI – 3 CLASE PREGĂTITOARE

 

DIRECTOR, PROF. ŢAGA ROXANA MARILENA

 

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 • Cerere tip de înscriere – vezi aici
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/ tutorelui legal
 • Copie si original al certificatului de naştere al copilului
 • Adeverință eliberată de către grădiniță prin care să se ateste freventarea grupei mari
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul)
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul)
 • Adeverinţă medicală ,,CLINIC SĂNĂTOS – APT PENTRU ŞCOALĂ’’ + VACCINĂRI

 

CRITERII GENERALE:

 • Are un anumit tip de handicap
 • Este orfan de unul sau de ambii părinţi
 • Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial
 • Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ

 

CRITERII SPECIFICE:

 • Copilul a fost înscris şi a frecventat cursurile învăţământului preşcolar la Şcoala Gimnazială ,,Sfântul Vasile”, Municipiul Ploieşti;
 • Copilul a fost înscris şi a frecventat cursurile la Grădiniţa cu program normal nr. 8 Ploieşti – structura şcolii;
 • Existenta unui document care dovedeşte că unul dintre bunici locuieşte în circumscripţia Şcolii Gimnaziale ,, Sfântul Vasile” Ploieşti.


CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ (străzile arondate Școlii “Sfântul Vasile”, Ploiesti)
INSCRIEREA IN INVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2018-2019
METODOLOGIA DE INSCRIERE A COPIILOR LA CLASA PREGĂTITOARE 2019-2019
EVALUAREA PSIHOSOMATICA

ZIUA PORȚILOR DESCHISE:

VA AVEA LOC VINERI,02 MARTIE 2018, ÎN LOCALUL B AL ŞCOLII DIN STRADA 8 MARTIE, NR. 2, ÎNTRE

16.00 – 19.00

PĂRINŢII ŞI COPIII SUNT AŞTEPTAŢI SĂ LE CUNOASCĂ PE DOAMNELE ÎNVĂŢĂTOARE, SĂ VIZITEZE ŞCOALA ŞI SĂ AFLE INFORMAŢII DESPRE CLASA PREGĂTITOARE

Vă aşteptăm!

Director,
Prof.dr. MARIAN-IONESCU OVIDIU

 

SUCCES ȘI PUTERE DE MUNCĂ CU MICII BOBOCEI!!

 

 
 

Voteaza Scoala Ploiesti

36 voturi

Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploieşti | Bulevardul Republicii nr.145 ACASA

Menu

Google+
Pagini Romania - Web Design
Gilda Schindler
PROFESOR COORDONATOR

PUBLICITATE
Jocuri